Subsidieregelingen

Transparante zonnepanelen
Zeer hoog rendement
10 jaar kwaliteit garantie.
TÜV paneel gecertificeerd.

Subsidieregelingen

De subsidiemogelijkheden en belastingmaatregelen, om de aanschaf van zonnepanelen voor u financieel aantrekkelijk te maken veranderen regelmatig. Sanko Solar heeft zicht op de meest actuele ontwikkelingen met betrekking tot subsidie mogelijkheden voor zonnepanelen en de aanvraag van deze subsidies. Hieronder een overzicht met de stand van zaken met betrekking tot subsidies voor zonnepanelen.

Huidige stand van zaken:

Directe Subsidie van de landelijke overheid: Wordt niet meer verstrekt.

BTW teruggave: Als u een PV installatie aanschaft en elektriciteit terug levert aan de energiemaatschappij, kan het zijn, dat u recht heeft op BTW teruggave over de installatie.

Toelichting: De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3x80A).

Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom.

U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Alleen voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het saldo BTW-bedrag(te betalen BTW over de door u aan de maatschappij geleverde stroom, na aftrek van de BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is. Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat u heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW-wet). U mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen. Als u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u zich alsnog aanmelden als ondernemer. Als u zich al wél heeft aangemeld en om BTW-teruggaaf heeft verzocht zal de Belastingdienst beoordelen of uw aanmelding en verzoek om teruggaaf tijdig is geweest.

Belastingmaatregelen bedrijven: Er zijn verschillende fiscale regelingen voor duurzaam bouwen, onder andere:

•EIA (Energie investeringsaftrek)
•MIA (Milieu investeringsaftrek)
•VAMIL (Willekeurige (vrije) afschrijving milieu investeringen)
•Directe subsidie voor vervanging van asbest door zonnepanelen.

Wilt u meer weten over de subsidieregelingen die voor u van toepassing zijn? Neem dan contact op met Sanko Solar.

Gerelateerde downloads

Tip! Lees meer
Image
Image
Image
Image
Image